AIRTEAGAL 1 PÁIRTITHE

1.1-Díoltóir

Teideal: POWGate! Branda Dinossi.com le Gnó Ghrúpa na gCuideachtaí

Seoladh: Altunizade Mh. Scoil Marbh Sk. Níl: 5/1 Uskudart / Iostanbúl

Teileafón: 0216 706 51 36

Seoladh ríomhphoist: dino@Dinossi.com

1.2-ATHCHÓIRIÚ

Ainm / Sloinne / Teideal:

seoladh:

fón:

Seoladh ríomhphoist:

AIRTEAGAL 2 ÁBHAR

Is é ábhar an chomhaontaithe seo cearta na bpáirtithe de réir fhorálacha Dhlí Uimh. 3.1 maidir le Cosaint an Tomhaltóra maidir le díol agus seachadadh an táirge / na dtáirgí a n-ordaíonn an CUSTAIMÉIR dóibh go leictreonach ón www.Dinossi Suíomh Gréasáin .com agus a bhfuil a chód, ainm, cainníocht agus praghas díolacháin sonraithe in Airteagal 6502 agus a oibleagáidí á gcinneadh.

AIRTEAGAL 3 ÁBHAIR A BHAINEANN LEIS AN TÁIRGE CONARTHA, ÍOCAÍOCHT AGUS SEACHADADH

3.1-TÁIRGÍ

Tá príomhghnéithe na n-earraí nó na seirbhísí ar fáil ag www.Dinossi.com. 

Is iad na praghsanna atá liostaithe agus fógartha ar an láithreán an praghas díolacháin. Tá na praghsanna agus na geallúintí fógartha bailí go dtí go ndéantar iad a nuashonrú agus a athrú. Tá na praghsanna a fhógraítear ar feadh tréimhse ama bailí go dtí deireadh na tréimhse sonraithe.

Cuirtear cánacha uile na n-earraí nó na seirbhísí atá faoi réir an chonartha san áireamh sa phraghas díolacháin.

MODH AGUS PLEAN CEACHTA

Seoladh seachadta:

Duine Seachadta:

Eolas Billeála:

POWGate Táirge chuig lastais táirge! Cuirfear tús leis laistigh de 2 lá oibre ar a dhéanaí tar éis don Ghrúpa Cuideachtaí é a sholáthar. Tá loingseoireacht saor in aisce le haghaidh orduithe os cionn 150 TL. Le haghaidh orduithe níos lú ná 150 TL, íocfaidh an Ceannaí an táille loingseoireachta, arb é an costas loingseoireachta táirge é. 

3.3 LEASMHARA DÉANAMH

Ós rud é go ndéanfar an íocaíocht in airgead tirim nó le cárta creidmheasa, ní chuireann an Díoltóir aon ús moille i bhfeidhm.

AIRTEAGAL 4 FORÁLACHA GINEARÁLTA

4.1) Dearbhaíonn an Ceannaitheoir gur léigh sé an réamhfhaisnéis faoi bhunthréithe, praghas díolacháin, modh íocaíochta agus seachadadh an táirge atá faoi réir an chonartha ar an suíomh Gréasáin www.Dinossi.com.com agus go bhfuil an deimhniú riachtanach tugtha aige sa timpeallacht leictreonach . Ceannaitheoir; Tríd an Réamhfhaisnéis seo a dhearbhú go leictreonach, dearbhaíonn an Díoltóir go bhfuair sé an seoladh a thabharfaidh an Díoltóir don Cheannaitheoir sula dtabharfar na conarthaí cian, bunghnéithe na dtáirgí ordaithe i gcrích, praghas na dtáirgí lena n-áirítear cánacha, íocaíocht agus faisnéis a sheachadadh go cruinn agus go hiomlán.

4.2) Déanfar an táirge atá faoi réir an chonartha a sheachadadh ar an gCeannaitheoir nó ar an duine / eagraíocht ag an seoladh a léirítear laistigh den tréimhse a shonraítear sa réamhfhaisnéis ar an suíomh Gréasáin, ag brath ar fhad áit chónaithe an Cheannaitheora do gach táirge, arna sholáthar nach sáraíonn sé an tréimhse dlí 30 lá.

4.3) Ní féidir an Díoltóir a bheith freagrach mura féidir an táirge ordaithe a sheachadadh don Cheannaitheoir mar gheall ar aon fhadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ag an gcuideachta lasta le linn an táirge a sheachadadh ar an gCeannaitheoir.

4.4) Tá an Díoltóir freagrach as an táirge ar conradh a sheachadadh i bhfuaim iomlán, iomlán, de réir na gcáilíochtaí a shonraítear san ordú agus le doiciméid bharánta agus lámhleabhair úsáideora, más ann dóibh.

4.5) Féadfaidh an Díoltóir táirge difriúil a sholáthar ar chomhchaighdeán agus ar phraghas, tríd an Ceannaitheoir a chur ar an eolas agus trína cheadú sainráite a fháil, sula rachaidh an oibleagáid feidhmíochta conarthach in éag.

4.6) Má mhainníonn an Díoltóir a oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh i gcás go mbeidh sé dodhéanta comhlíonadh an táirge nó na seirbhíse atá faoi réir an ordaithe, cuireann sé an cás seo in iúl don tomhaltóir sula rachaidh an oibleagáid feidhmíochta conarthach in éag agus go dtabharfaidh sé an praghas iomlán ar ais don Cheannaitheoir laistigh de 10 lá gnó.

4.7) Ní mór an Fhoirm Réamhfhaisnéise seo a dhearbhú go leictreonach chun an táirge a sheachadadh. Mura ndéantar, ar chúis ar bith, praghas an táirge a íoc nó a chealú sna taifid bhainc, meastar go bhfuil an Díoltóir faoisimh óna oibleagáid an táirge a sheachadadh.

4.8) Tar éis an táirge a sheachadadh, mura n-íocann an banc nó an institiúid airgeadais praghas an táirge leis an Díoltóir mar gheall ar úsáid éagórach nó neamhdhleathach cárta creidmheasa an Cheannaitheora ag daoine neamhúdaraithe, ní mar gheall ar locht an Cheannaitheora , laistigh de 3 lá, ar choinníoll gur seachadadh an táirge don Cheannaitheoir. caithfear é a chur ar ais chuig an Díoltóir laistigh de Sa chás seo, is leis an gCeannaitheoir na costais seolta.

4.9) Mura féidir leis an Díoltóir an táirge atá faoi réir an chonartha a sheachadadh in am trátha mar gheall ar force majeure nó imthosca urghnácha mar dhálaí aimsire a choisceann iompar, cur isteach ar iompar, tá oibleagáid ar an Díoltóir fógra a thabhairt don Cheannaitheoir. Sa chás seo, féadfaidh an Ceannaitheoir ceann de na cearta a úsáid chun an t-ordú a chealú, a fhasach, más ann dó, a chur in ionad an táirge atá faoi réir an chonartha, agus / nó an t-am seachadta a chur siar go dtí go mbainfear an chonstaic. Má chealaíonn an Ceannaitheoir an t-ordú, íocfar an méid a íocadh leis in airgead agus go hiomlán laistigh de 10 lá. Sna híocaíochtaí a dhéanann an Ceannaitheoir le cárta creidmheasa, tugtar méid an táirge ar ais don bhanc ábhartha laistigh de 7 lá tar éis don Cheannaitheoir an t-ordú a chealú. Ó tharla go bhfuil baint iomlán ag machnamh an mhéid seo ar chuntais an Cheannaitheora tar éis filleadh ar an mbanc leis an bpróiseas idirbheart bainc, b’fhéidir nach mbeidh an Ceannaitheoir in ann idirghabháil a dhéanamh ar bhealach ar bith le haghaidh na moilleanna a d’fhéadfadh a bheith ann agus d’fhéadfadh go dtógfadh sé 2 go 3 ar an meán seachtainí chun an méid a chuir an Díoltóir ar ais chuig an gcárta creidmheasa a léiriú i gcuntas an Cheannaitheora ag an mbanc.

AIRTEAGAL 5 NÓS IMEACHTA ATHCHÓIRIÚ

I gcásanna ina n-úsáideann an CUSTAIMÉIR a cheart aistarraingthe, nó i gcásanna nach féidir an táirge atá faoi réir an ordaithe a sholáthar ar chúiseanna éagsúla, nó i gcásanna ina gcinntear an CUSTAIMÉIR a aisíoc le cinntí an bhinse eadrána, déanfaidh an Díoltóir an méid iomlán a bailíodh a thabhairt ar ais chuig an gcárta creidmheasa as a ndearnadh an bailiúchán, laistigh de 14 lá ag an am céanna. Déanann an banc an aisíocaíocht ar chártaí creidmheasa an CUSTAIMÉIR sna tráthchodanna céanna le líon na dtráthchodanna a cheannaigh an CUSTAIMÉIR an táirge. Mura dtagann an dáta aisíocaíochta agus dátaí scoite chuntas an chárta i gcomhthráth, léireofar aisíocaíocht 1 (ceann) ar an gcárta gach mí, agus gheobhaidh an CUSTAIMÉIR mí níos mó ná líon na dtráthchodanna a íocadh roimh an tuairisceán, tar éis an Bainfear tráthchodanna den díolachán, a d’íoc an CUSTAIMÉIR roimh an tuairisceán, óna fhiachais reatha.

I gcás táirgí a ceannaíodh a thabhairt ar ais; Tabharfaidh an Díoltóir an méid iomlán a bhaileofar ar ais chuig an gcárta creidmheasa as a ndearnadh an bailiúchán ag an am céanna. Déanann an banc an aisíocaíocht ar chártaí creidmheasa an CUSTAIMÉIR sna tráthchodanna céanna le líon na dtráthchodanna a cheannaigh an CUSTAIMÉIR an táirge. Mura dtagann an dáta aisíocaíochta agus dátaí scoite chuntas an chárta i gcomhthráth, léireofar aisíocaíocht 1 (ceann) ar an gcárta gach mí, agus gheobhaidh an CUSTAIMÉIR mí níos mó ná líon na dtráthchodanna a íocadh roimh an tuairisceán, tar éis an Bainfear tráthchodanna den díolachán, a d’íoc an CUSTAIMÉIR roimh an tuairisceán, óna fhiachais reatha.

Admhaíonn agus glacann CUSTAIMÉIR leis gur léigh sé agus gur ghlac sé leis an nós imeachta seo.

AIRTEAGAL 5-A SEACHADADH IDIRNÁISIÚNTA

DUINE DÍOLACHÁIN; I roinnt tíortha, is féidir go sárófar na dátaí seachadta i gcásanna áirithe. Féadfaidh sé níos mó ama a ghlacadh ná na dátaí seachadta measta, go háirithe sna tíortha seo a leanas. Tá sé seo mar gheall ar nósanna imeachta custaim níos faide na dtíortha seo.

Tíortha ina bhféadfadh an dáta seachadta a bheith níos faide,

Na hOileáin Fhilipíneacha, Poblacht an Chongó, Antartaice, An Phoblacht Dhoiminiceach, Oman, Guine Bissau, Eacuadór, Háití, El Salvador, an Liobáin, Guatamala, Madagascar, Siarra Leon, Maracó, an Iaráic, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Samó, Cathair na Vatacáine, An tSiombáib, Paragua, Marshall Oileáin, Ashmore agus Cartier Islands, Grenada, Nárú, Ciribeas, Bairéin agus Tóga

I dtíortha nach luaitear thuas, déantar dátaí seachadta laistigh de na tréimhsí sonraithe.

AIRTEAGAL 6 CEART TÓGÁLA

Ceannaitheoir; I gcianchonarthaí a bhaineann le díol earraí, is féidir leis an táirge a cheart a úsáid chun tarraingt siar ón gconradh trí na hearraí a dhiúltú gan aon fhreagracht dhlíthiúil agus choiriúil a ghlacadh agus gan aon chúis a thabhairt, laistigh de 14 (ceithre lá dhéag) ghnó ó dháta an tseachadta. den táirge dó féin nó don duine / eagraíocht ag an seoladh a léirítear. I gcianchonarthaí a bhaineann le soláthar seirbhíse, tosaíonn an tréimhse seo ar dháta sínithe an chonartha. Sula rachaidh an ceart aistarraingthe in éag, ní féidir an ceart aistarraingthe a úsáid i gconarthaí seirbhíse i gcás inar cuireadh tús le feidhmíocht na seirbhíse le ceadú an tomhaltóra. Is leis an Díoltóir na costais a eascraíonn as úsáid an chirt aistarraingthe. D’fhonn an ceart aistarraingthe a fheidhmiú, caithfear fógra i scríbhinn a thabhairt don Díoltóir trí phost cláraithe, facs nó r-phost laistigh de 14 lá gnó agus ní gá an táirge a úsáid faoi chuimsiú fhorálacha airteagal 5-e. Má fheidhmítear an ceart seo,

a) Sonrasc an táirge a sheachadtar chuig an 3ú duine nó chuig an gCeannaitheoir, (Má tá sonrasc an táirge atá le tabhairt ar ais corparáideach, caithfear é a sheoladh leis an sonrasc tuairisceáin arna eisiúint ag an institiúid agus é á sheoladh ar ais. Tuairisceáin a ordú go bhfuil a sonraisc ní féidir eisiúint a eisítear thar ceann na n-institiúidí a chomhlánú mura n-eisítear INFHEISTÍOCHT AONAIR.)

b) Luaitear san achainí agus an ceart aistarraingthe á húsáid,

c) Ní mór na táirgí atá le filleadh a sheachadadh iomlán agus gan damáiste, mar aon leis an mbosca, an pacáistiú agus na gabhálais chaighdeánacha, más ann dóibh.

d) Tá sé de dhualgas ar an Díoltóir an praghas iomlán agus na doiciméid a chuireann an ceannaitheoir faoi fhiach a thabhairt ar ais don Cheannaitheoir laistigh de 10 lá ar a dhéanaí ó fuarthas an fógra aistarraingthe agus na hearraí a thabhairt ar ais laistigh de 20 lá.

e) Má tá laghdú ar luach na n-earraí mar gheall ar locht an Cheannaitheora nó má bhíonn an tuairisceán dodhéanta, tá oibleagáid ar an gCeannaitheoir caillteanais an Díoltóra a chúiteamh de réir ráta a locht. Ní féidir leis an Díoltóir méideanna agus táirgí saincheaptha a thabhairt ar ais. Ní féidir leis an Díoltóir táirgí cluaise srl a éilíonn sláinteachas a thabhairt ar ais. Níor cheart na táirgí a n-iarrtar an ceart aistarraingthe a úsáid ina leith. Ní féidir leis an Díoltóir táirgí teicneolaíochta a osclaíodh uair amháin a thabhairt ar ais.

f) Sa chás go dtiteann an méid úsáide na seiceálacha siopadóireachta arna n-eisiúint ag an Díoltóir faoi bhun an mhéid úsáide mar gheall ar cheart an aistarraingthe a fheidhmiú, cuirfear méid an tseiceála siopadóireachta a úsáidtear faoi raon feidhme an fheachtais ar ceal.

AIRTEAGAL 7 AN CHÚIRT INNIÚIL

Agus an conradh seo á chur i bhfeidhm, údaraítear Coistí Eadrána do Thomhaltóirí agus Cúirteanna Tomhaltóirí i socrú an Cheannaitheora nó an Díoltóra suas go dtí an luach a dhearbhaíonn an Aireacht Tionscail agus Trádála. Is iadsan na húdaráis atá le cur i bhfeidhm ag an gceannaitheoir.

Sa chás go ndéantar an t-ordú a réadú, meastar gur ghlac an Ceannaitheoir le téarmaí uile an chonartha seo.

Déantar an Comhaontú seo chun críocha tráchtála.

Díoltóir: POWGate! Grúpa Cuideachtaí

FAIGHTE:

STAIR: