COMHAONTÚ BALLRAÍOCHTA

1. PÁIRTITHE LEIS AN gCOMHAONTÚ
1.1. Tá an Comhaontú Ballraíochta Úsáideoir Deiridh seo (“Comhaontú”) Altunizade Mh. Scoil Marbh sk. Níl: 5 / 1 Üsküdar, Iostanbúl POWGate! Tá sé tugtha chun críche idir Grúpa na gCuideachtaí (Dinossi) agus Úsáideoir Dinossi (“Úsáideoir”). Sa Chomhaontú, cuirfear "Páirtí" ina n-aonar agus le chéile mar na "Páirtithe" ar Dinossi agus ar an Úsáideoir. 

1.2. Bhunaigh an Úsáideoir an comhaontú seo ag marcáil an chuid go leictreonach ag tabhairt le fios gur léigh sé agus gur ghlac sé leis an gComhaontú seo ar shuíomh www.Dinossi.com nó ar fheidhmchlár Dinossi Mobile (“Dinossi”). 

2. ÁBHAR AN CHOMHAONTÚ
2.1. Is é ábhar an Chomhaontaithe seo cearta agus fiacha na bpáirtithe maidir le húsáid an láithreáin www.Dinossi.com agus / nó feidhmchlár Dinossi Mobile as na leabhair, irisí, r-leabhair, r-irisleabhair, greannáin leictreonacha agus táirgí eile a dhéanann is mian leis an Úsáideoir sochar a fháil mar chúiteamh ar an táille ceadúnais a íocfaidh Dinossi.

2.2 Coinneoidh Dinossi an Comhaontú seo agus beidh rochtain ag an Úsáideoir air i gcónaí ó shuíomh Gréasáin nó feidhmchlár Dinossi nó trí nasc an Chomhaontaithe Ballraíochta. Tar éis an Comhaontú a bheith críochnaithe, cuirfidh Dinossi téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe in iúl don Úsáideoir trí r-phost.  

3. CEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ AN ÚSÁIDEOIR
3.1. Tá an t-ábhar, na híomhánna agus na táirgí eile go léir a fuair an Úsáideoir ó Dinossi le húsáid go pearsanta ag an Úsáideoir. Ní féidir leis an úsáideoir an t-ábhar, na híomhánna agus na táirgí eile sin a úsáid chun aon chríche tráchtála, agus ní féidir leis aon ioncam nó brabús a dhíorthú ó úsáid na n-ábhar seo.

3.2. Is leis an Úsáideoir na cearta a thugtar don Úsáideoir faoi chuimsiú an Chomhaontaithe seo. Ní féidir leis an Úsáideoir na cearta a eascraíonn ón gComhaontú a aistriú, a léasú nó a chur ar fáil ar bhealach eile do thríú páirtí, ina aonar nó ina iomláine, gan toiliú i scríbhinn ó Dinossi. 

3.3. Glacann, dearbhaíonn agus geallann an t-úsáideoir Dinossi a úsáid de réir an dlí. Féadfaidh Dinossi an comhaontú seo a fhoirceannadh láithreach agus gan dochar do gach ceart, i gcás go ndéanann an Úsáideoir caingean dlí, breithiúnach nó coiriúil trí Dinossi a úsáid nó trí Dinossi nó má chuidíonn sé le tríú páirtithe gníomh den sórt sin a dhéanamh ar bhealach ar bith.

3.4. Glacann agus dearbhaíonn an t-úsáideoir leis seo nach ndeonaítear ach ceadúnas úsáide simplí agus neamh-eisiatach dó / di agus nach ndeonaítear aon chearta maoine intleachtúla agus tionsclaíocha eile. Tugann ceadúnas simplí agus neamh-eisiatach a thugtar don Úsáideoir. Tá an ceart úsáide atá i gceist teoranta don táirge a léamh nó a scrúdú go radhairc, agus éisteacht le craoltaí fuaime freisin. 

3.5. Údair ar chearta maoine intleachtúla agus tionsclaíocha leabhair, r-leabhar, ríomhirisí agus / nó greannán leictreonach agus táirgí agus ábhar eile atá in Úsáideoir Dinossi, tríú páirtithe a bhfuil na hÚdair i dteideal dóibh, tithe foilsitheoireachta, Dinossi, ábhar Dinossi agus na meáin Glacann soláthraithe (“An Úinéir Ceart) go bhfuil a fhios aige gur le tríú páirtithe é, lena n-áirítear é, agus geallann siad ábhar Dinossi a úsáid laistigh den chreat seo. 

3.6. Féadfaidh an Úsáideoir an t-ábhar a gheobhaidh Dinossi a íoslódáil ar líon agus cineál na bhfeistí a cheadaíonn an Úinéir Ceart ar an ábhar faoi chuimsiú na gceart agus na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Chomhaontú seo agus / nó an t-ábhar a úsáid ar cibé líon agus cineál feistí. 

3.7. Ní féidir leis an úsáideoir, ar bhealach ar bith, go díreach nó go hindíreach, an t-ábhar, na híomhánna agus na táirgí eile a fhaightear trí Dinossi a thairiscint do dhaoine eile. Ní féidir leis an úsáideoir an t-ábhar, na híomhánna agus na táirgí eile a fuair Dinossi ar fearainn phoiblí a fhoilsiú, féachaint orthu, éisteacht leo nó iad a léamh.

3.8. Is leis na Sealbhóirí Cearta ceart an Úsáideora cearta intleachtúla an ábhair, na n-íomhánna agus na dtáirgí eile a fuair Dinossi a dhiúscairt, ní chuirtear an t-ábhar sin i láthair ach faisnéis amhairc an Úsáideora. Ní féidir leis an úsáideoir na marcanna agus na trádmharcanna a léiríonn cóipchearta na Sealbhóirí Cearta ar an obair a chóipeáil, a atáirgeadh, a dhíol, a mhodhnú, a fhoilsiú, a tharchur, a dháileadh ar bhealach ar bith, saothair dhíorthacha nó phróiseáilte a chruthú, saothair dhíorthacha nó phróiseáilte a chruthú, a oiriúnú, a aistriú. innealtóir a aisiompú nó an t-ábhar a shárú nó cearta an Údair agus / nó Foilsitheoir na hOibre a shárú nó cabhrú le tríú páirtí na gníomhartha seo a dhéanamh.

3.9. Tá na sonraíochtaí teicniúla atá riachtanach chun Dinossi a úsáid san áireamh ar shuíomh Gréasáin Dinossi agus san fheidhmchlár soghluaiste. Tá sé de fhreagracht ar an Úsáideoir an trealamh ríomhaireachta agus cumarsáide riachtanach agus cáilíochtaí teicniúla eile a sholáthar chun Dinossi a úsáid. Ní féidir Dinossi a bheith freagrach as aon damáiste a dhéanann an Úsáideoir le fadhb neamh-chomhoiriúnachta crua-earraí nó as na sonraíochtaí teicniúla a theastaíonn le haghaidh Dinossi nach soláthraíonn an Úsáideoir. Is leis an Úsáideoir amháin atá an fhreagracht as damáistí a thabhaíonn tríú páirtithe mar gheall ar ghníomhartha den sórt sin ag an Úsáideoir a chúiteamh, agus beidh an Úsáideoir freagrach go hiomlán as aon ionchúisimh dlí, breithiúnacha, coiriúla agus imeachtaí a fhéadfar a thionscnamh.

3.10. Aontaíonn an t-úsáideoir nach gcuirfidh sé cosc ​​ar thríú páirtithe rochtain a fháil ar Dinossi nó ar sheirbhísí Dinossi eile ar bhealach ar bith, agus nach n-úsáidfidh Dinossi ríomhairí, crua-earraí nó líonraí tríú páirtithe ar bhealach a dhéanfaidh dochar dóibh. Ní fhéadfaidh an t-úsáideoir aon bheart a dhéanamh a choiscfidh nó a dhéanfaidh damáiste ar bhealach eile do sheirbhísí, láithreáin, bhogearraí, shonraí Dinossi nó a sholáthraithe ábhair nó meán. Gabhann an t-úsáideoir air féin na damáistí a thabhaigh Dinossi nó tríú páirtithe a chlúdach mar gheall ar a (h) iompar atá contrártha leis an alt seo.

4. CEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ Dinossi
4.1. Is féidir le Dinossi athruithe a dhéanamh i gcónaí ar an ábhar, na híomhánna agus na táirgí i Dinossi, iad a bhaint go hiomlán, a ngnéithe agus a n-ardáin a athrú, go haontaobhach agus gan aon chúis a thabhairt. Ní féidir leis an úsáideoir iarratas a dhéanamh ar fhreagracht Dinossi mar gheall ar na hathruithe a dhéantar ar an ábhar, na híomhánna agus na táirgí i Dinossi.

4.2. Féadfaidh Dinossi, tráth ar bith, go haontaobhach agus gan aon chúis a thabhairt, rochtain an Úsáideora ar Dinossi a chur ar fionraí go buan nó go sealadach, i gcásanna a shonraíonn an conradh seo nó mar gheall ar oibleagáidí teicniúla. Mar gheall ar an staid seo, ní féidir leis an Úsáideoir iarratas a dhéanamh ar fhreagracht Dinossi. Féadfaidh Dinossi cuntais a dhúnadh go haontaobhach go mbraitheann sé nár úsáideadh é le fada an lá, gan aon chúis a thabhairt. Má chinneann Dinossi gur úsáideadh cuntas an Úsáideora de shárú ar an gComhaontú seo, forchoimeádtar an ceart rochtain an Úsáideora ar an gcuntas a theorannú nó a bhac go hiomlán tríd an gComhaontú seo a fhoirceannadh. 

4.3. Is le Dinossi agus leis na heagraíochtaí atá údaraithe ag Dinossi amháin an ceart chun fógraí agus cur chun cinn eile i Dinossi a dhiúscairt.

4.4. Féadfaidh Dinossi, gan aon fhógra agus go haontaobhach, rochtain a thabhairt ar Dinossi, a fuair an Úsáideoir saor in aisce, níos déanaí ar tháille. Sa chás seo, beidh úsáid leanúnach an Úsáideora as Dinossi faoi réir na táille ceart chun úsáide a íoc. 

4.5. Cosnóidh Dinossi sonraí pearsanta an Úsáideora a fuair Dinossi le linn Dinossi den Chomhaontú seo a thabhairt i gcrích, a chomhlíonadh nó a úsáid faoi chuimsiú Airteagal 6 den Chomhaontú seo, Fógra Nochtadh Dinossi maidir le Sonraí Pearsanta agus Príobháideacht a Chosaint agus an Dlí maidir leis an 6698 Sonraí Pearsanta a Chosaint. 

FREAGRACHT
5.1. Níl Dinossi freagrach as na fadhbanna agus na damáistí a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn úsáid a bhaint as suíomh Gréasáin Dinossi agus feidhmchlár soghluaiste agus le linn úsáid an Úsáideora as ábhar agus táirgí Dinossi.

5.2. Ní ráthaíonn Dinossi go bhfreastalóidh suíomh Gréasáin agus feidhmchlár Dinossi gan bhriseadh, go mbeidh / go mbeidh sé saor ó earráidí, go dtaispeánfaidh sé leibhéal áirithe feidhmíochta, go bhfaighfear torthaí áirithe tríd an suíomh Gréasáin nó an feidhmchlár a úsáid, nó go bhfaighidh sé é beidh sé oiriúnach don úsáid atá beartaithe don Úsáideoir. Ní ráthaíonn Dinossi cruinneas eolaíoch aon ábhair nó faisnéise atá ann. 

5.3. Níl Dinossi freagrach as aon damáistí, caillteanas sonraí agus damáistí eile a d’fhéadfadh teacht chun cinn i ríomhairí, bogearraí, crua-earraí agus líonraí an Úsáideora mar gheall ar ábhar Dinossi nó mar gheall ar an bhfeiste agus / nó na crua-earraí agus / nó na feidhmchláir a úsáideann an Úsáideoir agus / nó an Úsáideoir agus iad á n-úsáid. Ní féidir leis an úsáideoir iarratas a dhéanamh ar fhreagracht Dinossi as cúiteamh a dhéanamh ar na damáistí a tharla de bharr gur tharla ceann de na cásanna a shonraítear san alt seo.

5.4. Níl Dinossi freagrach as sárú ar chóipcheart agus ar chearta maoine na Sealbhóirí Cearta de bharr úsáid Dinossi nó an ábhair, na n-íomhánna agus na dtáirgí atá ag an Úsáideoir, agus as na damáistí a eascraíonn as na sáruithe sin. 

5.5. Níl Dinossi freagrach as earráidí teicniúla a tharlaíonn le linn nuashonruithe táirge, praghais agus gné. Níl Dinossi freagrach as aon damáistí a d’fhéadfadh tarlú don Úsáideoir mar gheall ar nuashonruithe ar leagan Dinossi. 

5.6. Níl Dinossi freagrach as Úsáideoir Dinossi a úsáid go mídhleathach nó chun aon chríche neamhdhleathaí, agus as aon damáistí díreacha, indíreacha nó machnaimh a d’fhéadfadh teacht os comhair tríú páirtithe nó an phobail ar an gcúis seo.

5.7. Sa chás go ndéanann Dinossi aon damáistí a shlánú, go dtiocfaidh sé chun bheith ina pháirtí sa chúirt dlí nó go bhfulaingíonn sé damáistí ar bhealach ar bith eile mar gheall ar na hábhair a gcinntear a bheith faoi fhreagracht an Úsáideora leis an gComhaontú seo, déanfaidh an Úsáideoir damáistí Dinossi a chúiteamh. 

5.8. Is iad na smaointe agus na smaointe a chuireann na baill in iúl, i scríbhinn agus in úsáid ag www.dinossi.com tuairimí pearsanta na mball go hiomlán agus ceangail siad sealbhóir na tuairime. Níl aon spéis ná nasc ag na tuairimí agus na smaointe seo le Dinossi. Níl aon fhreagracht ar Dinossi as na damáistí a thabhóidh an ball mar gheall ar na smaointe agus na tuairimí a léirigh an ball, agus na damáistí a d’fhéadfadh a bheith ar an mball mar gheall ar na smaointe agus na tuairimí a léirigh na tríú páirtithe.

5.9. I gcásanna ina bhfuil Dinossi freagrach as Dinossi, lena n-áirítear teorainneacha dliteanais Dinossi de réir an Chomhaontaithe seo, tá freagracht Dinossi ar thríú páirtithe agus an Úsáideoir teoranta don táille ceadúnais a íocann an Úsáideoir le Dinossi. 

6. BEARTAS COSAINT SONRAÍ PRÍOBHÁIDEACHA AGUS SONRAÍ PEARSANTA
6.1. Dearbhaíonn an t-úsáideoir gur léigh sé an Fógra Nochtadh maidir le Cosaint Sonraí Pearsanta agus Príobháideachta agus gur cuireadh ar an eolas é faoi na cearta agus na coinníollacha maidir le próiseáil a chuid sonraí pearsanta laistigh den raon feidhme agus na coinníollacha sonraithe, agus go nglacann sé leo.

6.2. Meastar go bhfuil Fógra um Chosaint Sonraí Pearsanta agus Príobháideacht Dinossi mar chuid den Chomhaontú seo. Is féidir leis an úsáideoir rochtain a fháil ar Fhógra Nochtadh Dinossi ar Chosaint Sonraí Pearsanta agus Príobháideachta ag an nasc www.Dinossi.com/privacy agus leas a bhaint as na cearta atá liostaithe anseo. Féadfaidh Dinossi athruithe a dhéanamh go haontaobhach ar Fhógra Nochtadh Dinossi maidir le Sonraí Pearsanta agus Príobháideacht a Chosaint tráth ar bith, gan dochar do chearta an Úsáideora a eascraíonn ón Dlí maidir le Cosaint Sonraí Pearsanta Uimh. 6698. 

7. ATHRUITHE AR AN RÁITEAS SOLAS MAIDIR LE SONRAÍ PEARSANTA AGUS PRÍOBHÁIDEACHAS A CHOSAINT
7.1. Is féidir le Dinossi athruithe a dhéanamh go haontaobhach ar an bhFógra Nochta ar Chosaint Sonraí Pearsanta agus Príobháideachta. Cuirfear an Úsáideoir ar an eolas faoi na hathruithe sin ar shuíomh Gréasáin / feidhmchlár Dinossi, agus seolfaidh Dinossi tuilleadh faisnéise. Tiocfaidh athruithe a dhéanfar san Fhógra Nochta ar Chosaint Sonraí Pearsanta agus Príobháideachta i bhfeidhm tar éis don Úsáideoir a bheith ar an eolas faoi na hathruithe agus nuair a cheadaíonn an Úsáideoir na hathruithe go leictreonach. Féadfaidh Dinossi rochtain an Úsáideora ar Dinossi a bhac nó a theorannú go hiomlán nó go páirteach nó an conradh a fhoirceannadh má chuireann an Úsáideoir i gcoinne athruithe den sórt sin.

8. TÉARMAÍ AN CHOMHAONTÚ
8.1. Bunaíodh an Comhaontú seo mar chonradh téarma éiginnte an tráth a cheadaíonn an Úsáideoir an conradh go leictreonach.

9. TÉARMAÍOCHT AN CHOMHAONTÚ
9.1. Féadfaidh na Páirtithe an Comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith le fógra 15 (cúig déag) lá, gan aon chúis a thabhairt agus gan aon dliteanas i leith cúitimh. Féadfaidh an Úsáideoir an Comhaontú a fhoirceannadh trí na treoracha ar shuíomh Gréasáin Dinossi (www.Dinossi.com) agus feidhmchlár soghluaiste a leanúint. Féadfaidh Dinossi an comhaontú seo a fhoirceannadh tríd an Úsáideoir a chur ar an eolas trí r-phost. " Forchoimeádtar cearta na bpáirtithe a d’eascair roimh fhoirceannadh an Chomhaontaithe.

9.2. Má chinntear go bhfuil an Úsáideoir ag úsáid Dinossi go mídhleathach agus / nó chun críocha neamhdhleathacha, an ceart an rochtain ar chuntas Úsáideora Dinossi a bhac nó a theorannú láithreach, an Comhaontú seo a fhoirceannadh, an ceart ceadúnais a dheonaigh an Comhaontú seo a chealú chuig an Úsáideoir gan fógra roimh ré, agus cúiteamh a éileamh ón Úsáideoir, más ann dó. Sa chás go gcuirtear deireadh leis an gConradh ar an gcúis seo nó ar aon chúis inchosanta eile, forchoimeádann na Páirtithe a gceart cúiteamh a éileamh. 

9.3. I gcás force majeure cosúil le tubaistí nádúrtha, cogaí, creathanna talún, tuilte, tinte, stailceanna, teipeanna agus oibreacha ar an idirlíon, bristí cumhachta, ní féidir aon éileamh ar chúiteamh a dhéanamh i gcás go dteipeann ar na páirtithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh déanach nó neamhiomlán, agus mura dtéann na cásanna seo thar thréimhse réasúnta, 9.1 den Chomhaontú seo. Ní mheastar gur cúis chóir é laistigh de raon an ailt. 

9.4. Ar dhul in éag don Chomhaontú seo, glacann, dearbhaíonn agus geallann an Úsáideoir gach cineál ábhair, íomhánna agus táirgí eile a fhaightear trí Dinossi a scriosadh agus iad a scriosadh ó gach feiste agus feiste stórála a úsáideann Dinossi. 

10. FAISNÉIS CHOMHALTAÍ A Nuashonrú
10.1 I gcás aon athraithe ar an bhfaisnéis teagmhála a dhearbhaigh sé nó aon nuashonrú ar an bhfaisnéis teagmhála, is féidir leis an úsáideoir rochtain a fháil ar chuntas an úsáideora ó shuíomh Gréasáin nó feidhmchlár Dinossi agus na socruithe ábhartha a dhéanamh.

11. PRÍOBHÁIDEACHAS
11.1. Sa chás go bhfaigheann an Úsáideoir aon fhaisnéis rúnda maidir le haon sealbhóir ceart laistigh nó lasmuigh de raon feidhme úsáidí Dinossi le linn an Chomhaontú seo a thabhairt i gcrích nó a chomhlíonadh, glacann sé, dearbhaíonn sé agus geallann sé gan an fhaisnéis rúnda seo a roinnt nó a nochtadh le tríú páirtithe i ar bhealach ar bith.

12. CEADÚNAS
Ní féidir le daoine nach bhfuil láncháilithe a bheith ina bPáirtí sa Chomhaontú seo.

13. Glacann na páirtithe leis agus dearbhaíonn siad go nglacfar le Dinossi agus gach taifead ríomhaire a bhaineann le Dinossi mar an t-aon fhianaise eisiach agus fíor, de réir Airteagal 287 den HUMK, agus gur conradh fianaise iad na taifid sin.

14. AISTRIÚ AGUS FEIDHMÍOCHT AN DEBT AG AN TRÍÚ PÁIRT
14.1. Ní féidir leis an Úsáideoir a chearta a eascraíonn as an gComhaontú seo a aistriú chuig tríú páirtí. 

14.2. De réir rogha Dinossi, is féidir leis a chinntiú go gcomhlíonann tríú páirtithe a fiacha a eascraíonn as an gconradh seo. 

15. BAILÍOCHT
15.1. Ní dhéanfaidh neamhbhailíocht aon fhorála den Chomhaontú seo dochar d’fhorálacha eile an Chomhaontaithe seo agus fanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm leis na forálacha atá fágtha aige. 

15.2. Seachas na cásanna a luaitear go sainráite sa Chomhaontú seo, má mhainníonn páirtí amháin nó an dá Pháirtí ceart a éiríonn as an gComhaontú seo a fheidhmiú nó a chur siar nó ligean don pháirtí eile an Comhaontú a shárú nó foráil a chur i bhfeidhm ar bhealach difriúil, ciallaíonn sé sin tarscaoilfidh na Páirtithe a gcearta a eascróidh as an gComhaontú seo nó déanann siad iarraidh. Ní fhorléireofar iad mar fhoráil a bhaint nó a athrú. 

POWGate! Grúpa Cuideachtaí (Dinossi)